Mikä ihmeen 4H?

4H-järjestö on kansainvälinen, poliittisesti sitoutumaton käytännön ja kädentaitoja opettava nuorison neuvontajärjestö, jonka toiminta sai alkunsa USA:sta 1900-luvun alkupuolella. Toimintaperiaatteena järjestössä on tekemällä oppiminen ja yrittämällä ansaitseminen. Toimintaa on sekä taajamissa että maaseudulla. Suomessa kattojärjestönä toimii vuonna 1928 perustettu Suomen 4H-liitto, jonka alaisuudessa aluetoimistot ja paikalliset yhdistykset toimivat.

Lyhenne 4H tulee englanninkielisistä sanoista head, hands, heart ja health eli vapaasti käännettynä harkinta, harjaannus, hyvyys ja hyvinvointi. 4H-työn päätavoitteet ovat työ-, yrittäjyys- ja kansainvälisyyskasvatus, ympäristönhoito, käytännöntaitojen neuvonta sekä sosiaalisten taitojen kehittäminen.

Paikallisen 4H-yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jo 6-vuotiaana. Jäsenet osallistuvat kerho-, kurssi- ja kilpailutoimintaan sekä erilaisiin vapaa-ajan oppimis- ja virkistymistapahtumiin. Halutessaan nuoret sekä heidän perheensä voivat ottaa osaa myös kansainvälisiin vaihto-ohjelmiin. Vuosittaisen jäsenmaksu maksaminen oikeuttaa lisäksi lukuisiin valtakunnallisin jäsenetuihin.